REGULAMIN STOISK

  1. Podmiotem, który udostępnia stoiska jest firma Kakuzu o numerze NIP 7312054512 i numerze REGON 366528654.
  2. Cennik stoisk:

- HANDMADE to 120 złotych netto za ławkę,

- HANDLOWYCH to 150 złotych netto za ławkę,

- GASTRONOMICZNYCH to 130 złotych netto za ławkę.

3. Wystawca może skorzystać z rabatu na wynajmowaną przestrzeń wystawienniczą, jeżeli cała obsługa jego stoiska jest w strojach wieczorowych lub krupierów i innych wpisujących sie w konwencję, od otwarcia imprezy w piątek do północy w sobotę.

4. Koszt wynajmu ławki po rabacie to:

- Dla stoiska HANDMADE - 70 złotych netto,

- Dla stosika HANDLOWEGO - 100 złotych netto.

5. Do zamówionej przestrzeni Wystawcy przysługują darmowe wejściówki w ilości zgodnej, z ofertą zawartej na stronie gakkon.pl

6. Opłata za stoisko pobierana jest przez organizatorów na początku konwentu gotówką bądź przelewem przed rozpoczęciem konwentu.

7. Wystawca ma obowiązek przyjąć płatność walutą konwentwą, którą chce zrealizować uczestnik konwnetu.

8. Organizator i wystawca mają prawo negocjować idnywidualnie zniżki na walutę konwentową dla organizatora. Domyśla stawka wynosi 1 DOLLAMA = 90 GROSZY

9. Wszelkie negocjacje cen i zniżek mogą odbywać się tylko przed konwentem.

10. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za status prawny prowadzonej działalności przez wystawców na Gakkonie 4.

11. Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za sprzedaż produktów bez licencji lub z jej naruszeniem.

12. Zgłoszenia stoisk można nadsyłać w terminie: 01.07.17r. -  30.07.17r. na maila zgloszenia@gakkon.pl. Formularz, który należy wypełnić i odsesłać dostępny będzie tutaj.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieprzyjęcia stoiska bez uzasadnienia.

14. Organizatorzy nie przyjmują zgłoszeń stoisk według kolejności nadsyłanych zgłoszeń.

15. Obecność namiotu należy uzgodnić z Organizatorem przed imprezą, w innym wypadku nie ma możliwości jego rozstawienia.

16. Nie ma możliwości rozliczyć części kosztów stoiska w barterze, z wyjątkiem stoisk gastronomicznych.

17. Miejsce stoiska wyznacza Organizator.

18. Do ekspozycji towaru należy wykorzystać wyłącznie wykupioną przez wystawcą przestrzeń. Zabrania się wystawiania stojaków, koszy, wieszaków, itp. poza obrębem stoiska

19. Nie ma możliwości wynajmu stoiska na poszczególne dni imprezy.

20. Wystawcy zobowiązują się do rozstawienia stoiska do godziny 14:00 w piątek i uprzątnięcia stoiska do godziny 17.00 w niedzielę.

21. Organizatorzy zapewniają wystawcom sleeproom (w osobnej sali, przeznaczonej wyłącznie dla wystawców), na czas trwania konwentu. Osoby niepracujące na stoisku nie mogą w nim nocować.

22. Zabrania się umieszczania reklam, ogłoszeń„, informacji, itp. w dowolnej formie na własną rękę (w tym  naklejania jakichkolwiek plakatów) na terenie całego konwentu, poza obrębem wynajętego stoiska.

23. Organizatorzy zobowiązują się do przygotowania miejsc wystawienniczych na co najmniej 4 godziny przed rozpoczęciem imprezy.

24. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenia wynikłe z działań wystawców lub uczestników. Wystawca zobowiązany jest do ubezpieczenia siebie, jak i wystawianych towarów we własnym zakresie.

25. Organizatorzy nie odpowiadają za sytuacje losowe, ani brak dostępu do mediów.

26. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za towar wystawców, również ten wysyłany kurierem.

27. Znajomość regulaminu stoisk nie zwalnia ze znajomości i przestrzegania regulaminu ogólnego.

28. Nieznajomość regulaminów nie zwalnia z obowiązku ich przestrzegania.

29. Rezerwacja stoiska jest równoznaczna z akceptacją regulaminu stoisk.

 

Copyright © 2018 gakkon.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone

design by GreenMouse.pl