Regulamin Konkursu Cosplay

 

I. Zasady ogólne

 

1. Organizatorem konkursu jest Gakkon 4.
2. W konkursie Cosplay udział może wziąć każdy Uczestnik konwentu Gakkon 4, który samodzielnie uszył/stworzył swój strój.
3. Uczestnik konkursu może wcielać się w postaci z mang, anime, filmów, komiksów, gier konsolowych czy komputerowych.
4. Konkurs będzie oceniany w następujących kategoriach:

- Najlepszy Cosplay

- Najlepszy Występ

- Najlepszy cosplay w konwencji  (Tajna Kategoria) - wszyskie stroje puchate, wieczorowe i godne wstępu do kasyna Dyrektora Pandy. 

5. Stroje oceniane są przez Jury, które w drodze głosowania wyłoni zwycięzców.

 

 II. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie

 

1. Zgłoszenia odbywać się będą poprzez system rezerwacji Fouton. Zgłoszenia nadesłane inną drogą nie będą przyjmowane.
2. Zgłoszenia odbywać się będą w terminie 01.08.-10.08.17r. włącznie (do północy 10 sierpnia).
3. Zgłoszenia na Cosplay nie zostaną zaakceptowane bez uprzedniego zarezerwowania i opłacenia wejściówki na konwent (dowolnej obejmującej sobotę).
4. W kategorii Najlepszy Cosplay oraz Tajna Kategoria mogą brać udział‚ tylko stroje, które nie miały jeszcze premiery scenicznej. Można natomiast wystartować  z cosplayem, który był‚ wcześniej używany,  lecz nie został zgłoszony do żadnego konkursu. W kategorii na "Najlepszy Występ" można wziąć udział‚ w stroju już prezentowanym, pod warunkiem, że prezentowano go nie więcej niż dwa razy.
5. Do formularza należy dołączyć plik graficzy przedstawiający postać, której strój jest zgłaszany. Pilk powinien być możliwie w najlepszej rozdzielczości.  Wszelkie inne pliki dźwiękowe, prezentacje, które mają pojawić się w tle podczas występu należy dostarczyć na nośniku na próbę.
6. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń. Informacje związane z przyjęciem zgłoszenia rozsyłane będą w ciągu 1-3 dni od zakończenia zgłoszeń.
7. Każdy Uczestnik konkursu ma obowiązek uczestniczyć w próbie Cosplay, która odbędzie się w sobotę przed konkursem właściwym. Dokładna godzina rozpoczęcia próby zostanie podana wraz z harmonogramem atrakcji.
8. Uczestnictwo w próbie i rundzie jury jest obowiązkowe. Nie stawienie się na próbie będzie skutkowało dyskwalifikacją.
9. Uczestnicy powinni stawić się na próbie w strojach, w celu ocenienia jakości ich wykonania przez Jury. Nie wymagana jest całkowita charakteryzacja.
10. Osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Gakkonu 4  tzn. Organizatorzy i Koordynatorzy nie mogą brać udziału w konkursie.
11. Prezentacja sceniczna nie może trwać dłużej niż trzy minuty i trzydzieści sekund. Jeżeli z jakiś względów prezentacja przekroczy wyznaczony czas, zostanie obniżona punktacja za występ.

12. Gdyby podczas prezentacji wsytąpiły problemy, które spowodują przedłużenie występu Uczestnik ma prawo do powtórzenia prezentacij, lub nie zostanie uwzględniony czas, w którym niemożliwy był prawidłowy przebieg występu.

 

III. Przyznawanie nagród

 

1. W drodze głosowania Jury wybierze:

-  Pierwsze trzy miejsca w kategorii Najlepszy Cosplay

- Pierwsze miejsce oraz wyróżnienie w kategorii Najlepsza Prezentacja

- Pierwsze miejsce oraz wyróżnienie w Tajnej Kategorii

2. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani na równowartość pieniężną.
3. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
4. W konkursie  ( w kat. Tajnej i Najlepszy Cosplay) oceniane będzie: 

- Zgodność z oryginałem

- Podobieństwo do postaci

- Jakość wykonania stroju

- Prezentacja sceniczna

5. W kategorii Najlepsza Prezentacja oceniany będzie jedynie występ sceniczny.
6. Zwycięzcy oraz Uczestnicy, którzy zdobyli wyróżnienia otrzymają nagrody rzeczowe. Przekazanie nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu.

 

 

IV. Postanowienia końcowe

 

1. Decyzje Jury oraz organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

2. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w Cosplayu na konwencie Gakkon 4 jest równoznaczne z oznajmieniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz całkowitą jego akceptacją.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej konwentu pod adresem gakkon.pl

Copyright © 2018 gakkon.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone

design by GreenMouse.pl